مشاوره تعالی سازمانی

مشاوره تعالی

مشاوره تعالی سازمانی و تسهیلگری مدل های تعالی سازمانی توسط تیم با تجربه ارائه می شود خدمات مشاوره بر مبنای مدل های تعالی درخواستی سازمان ها یا الگوی جوایز تعالی مختلف ارائه می‌شود.

با خدمات مشاوره سرآمدی و بکارگیری مدل های تعالی سازمانی ، شما می‌توانید نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان را شناسایی نموده و در مسیر تعالی گام بردارید.

محبوب ترین مدل تعالی سازمانی در ایران مدل تعالی سازمانی EFQM است که اکثر جوایز تعالی ایران از این مدل الگوبرداری شده است.

خدمات مشاوره 

مزایای همکاری با ما 

 • تجربه زیاد تیم مشاور در استقرار نظام خودارزیابی تعالی بر اساس مدل‌های تعالی سازمانی.
 • تجریه ارزیابی تعالی سازمانی در سازمان های مختلف .
 • آموزش عملی به تیم تعالی در طی فرآیند خودارزیابی و نهادینه نمودن فرآیند خودارزیابی تعالی سازمانی .

تیم ما از آغاز راه اندازی جوایز تعالی سازمانی در ایران ( تاریخچه تعالی سازمانی ) ، سال ۱۳۸۴ بعنوان تسهیلگر تعالی سازمانی در سازمان‌های مختلف خدمات مشاوره را ارائه نموده است و از همان ابتدا بعنوان تسهیلگر تعالی به سازمان‌ها در مسیر تعالی کمک نموده است.

خدمات مشاوره بر مبنای مدل‌های تعالی سازمانی بومی شده و جوایز تعالی سازمانی توسط تسهیلگر تعالی سازمانی با تجربه ارائه می‌شود .

 • مشاوره جایزه ملی تعالی سازمانی
 • مشاوره جایزه ملی کیفیت ایران
 • مشاوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • مشاوره جایزه ملی کیفیت ارتباط و فناوری اطلاعات
 • مشاوره جایزه فاوا برای اپراتورهای مخابراتی
 • مشاوره الگوی تنظیم مقررات رادیویی
 • مشاوره جایزه ملی خودرو
 • مشاوره جایزه مدیریت پروژه
 • مشاوره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران
 • مشاوره جایزه آموزش .
 • و…

برای هر یک از جوایز تعالی سازمانی ، سطوحی تعریف شده است (نظیر: اهتمام به تعالی ، تقدیر نامه و تندیس و … ) که سازمان‌ها می‌توانند با توجه به بلوغ سازمانی خود در یکی از سطوح تعالی در فرآیند ارزیابی جوایز تعالی حاضر شوند .خودارزیابی تعالی سازمانی و تدوین اظهارنامه تعالی مهمترین گام‌های مشاوره تعالی می‌باشد.

تیم مهندس پیام خرازیان ، با تجربه در فرآیند مشاوره مدل سرآمدی و خودارزیابی تعالی سازمانی در سازمان های مختلف آمادگی دارد خدمات مشاوره ارائه نماید .
همچنین تیم مهندس خرازیان آمادگی دارد مدل‌های بومی متناسب با گروه سازمان‌ها را جهت ارزیابی عملکرد طراحی و تدوین نماید .

جهت درخواست مشاوره با تلفن‌های زیر تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق زیر ایمیل نمایید .
۰۲۱۸۸۰۹۰۱۳۹

kharazianir@gmail.com