مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی ، بر اساس دستورالعمل راهنما دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی توسط تیم مجرب مشاوره EFQM ، مهندس پیام خرازیان به صورت حضوری یا مجازی انجام می‌گردد .با اخذ خدمات مشاور تدوین اظهارنامه تعالی شما می‌توانید ، تصویری از عملکرد سازمان خود را بر اساس مدل تعالی سازمان مدون نمایید.

سازمان‌های سرآمد ، جهت حضور در فرآیند جوایز تعالی سازمانی ، باید اقدام به خود اظهاری خود در قالب مدل تعالی سازمانی مشخص شده نموده و خود اظهاری تعالی سازمان در قالب کتابچه اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس تعداد صفحات مشخص شده به دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی ارائه گردد .

مشاور تدوین اظهارنامه تعالی می‌تواند به شما در تدوین کتابچه اظهارنامه بر اساس عملکرد سازمان کمک نماید.

بمنظور حضور در فرآیند ارزیابی جوایز تعالی و ارزیابی سازمان ، تدوین اظهارنامه تعالی دارای اهمیت ویژه‌ای است ( اهمیت اظهارنامه تعالی ) ارزیابان فرآیند جوایز تعالی سازمانی یا ارزیابان خارجی قبل از حضور در سازمان شما ، اظهارنامه تعالی سازمانی شما را با دقت مطالعه نموده و سازمان شما را بر مبنای اظهارنامه تعالی سازمانی ارزیابی می‌شود.

شما می‌توانید با استفاده از خدمات مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی ، تصویر واقعی سازمان خود را در قالب اظهارنامه در کمترین زمان مستند نمایید.

اظهارنامه تعالی سازمانی ، تصویری ازعملکرد سازمان شما شامل توانمند سازها و نتایج است.

چگونه عملکرد واقعی سازمان خود را در صفحات محدود مدون نماییم ؟

گزارشی از عملکرد سازمان مطابق معیارهای مدل تعالی سازمانی مربوطه توسط تیم مشاور تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی تهیه می‌گردد .
تیم مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی ، جهت تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در سازمان شما مراحل زیر را برنامه‌ریزی می‌نماید :

  • تعیین ساختار تیم تدوین اظهارنامه تعالی
  • تهیه برنامه زمان بندی تدوین اظهارنامه
  • جمع آوری اطلاعات برای تدوین اظهارنامه شامل :
    • جمع آوری اطلاعات معیارهای توانمند ساز مدل تعالی سازمانی
    • جمع آوری اطلاعات معیارهای نتایج مدل تعالی سازمانی
    • نگارش نهایی اظهارنامه تعالی سازمانی

مزایای استفاده از خدمات مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی :

مستند نمودن عملکرد سازمان شما در اظهارنامه تعالی در کمترین زمان
نگارش اظهارنامه تعالی سازمانی از نظر ساختاری مطابق چارچوب مشخص شده توسط دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی مربوطه

جهت اطلاع از خدمات مشاوره تدوین اظهارنامه مجازی و حضوری با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا درخواست مشاوره تدوین اظهارنامه را از طریق زیر ارسال نمایید .
02188090139 – 09123386349
kharazianir@gmail.com