اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

نظامنامه تعالی سازمانی

نظامنامه تعالی سازمانی فرآیند خودارزیابی تعالی را به صورت سیستمایتک در سازمان تشریح می‌نماید در این مطلب اهمیت تدوین نظامنامه تعالی توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است.
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۲

جایزه کیفیت جهان اسلام

جایزه کیفیت جهان اسلام به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا بر اساس این مدل سرآمدی و با خودارزیابی خود اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به سرآمدی را مشخص نمایند.
آبان ۳, ۱۳۹۸

مدل تعالی EFQM 2020

مدل تعالی EFQM 2020 در 2 آبان 1398 توسط بنیاد کیفیت اروپا منتشرشده است ساختار مدل تعالی سازمانی ویرایش جدید ، 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل را حمایت نموده و از هفت معیار تشکیل‌شده است . 3 محور مدل تعالی EFQM 2020 شامل جهت […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۶

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی توسط تسهیلگر با تجربه ، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان شما را بر اساس مدل تعالی سازمانی مورد نظر تعیین می‌نماید مشاوره خود ارزیابی با یکی از یکی از روش‌های خودارزیابی شامل پرسشنامه ، کارگاهی ، پروفورما ، شبیه‌سازی جایز […]