آبان ۳, ۱۳۹۸

مدل تعالی EFQM 2020

مدل تعالی EFQM 2020 در 2 آبان 1398 توسط بنیاد کیفیت اروپا منتشرشده است ساختار مدل تعالی سازمانی ویرایش جدید ، 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل را حمایت نموده و از هفت معیار تشکیل‌شده است . 3 محور مدل تعالی EFQM 2020 شامل جهت […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۶

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی توسط تسهیلگر با تجربه ، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان شما را بر اساس مدل تعالی سازمانی مورد نظر تعیین می‌نماید مشاوره خود ارزیابی با یکی از یکی از روش‌های خودارزیابی شامل پرسشنامه ، کارگاهی ، پروفورما ، شبیه‌سازی جایز […]
اسفند ۳۰, ۱۳۹۵

جایزه جهانی

   
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

مشاوره تعالی سازمانی

مشاوره تعالی سازمانی و تسهیلگری مدل های تعالی سازمانی توسط تیم با تجربه ارائه می شود خدمات مشاوره بر مبنای مدل های تعالی درخواستی سازمان ها یا الگوی جوایز تعالی مختلف ارائه می‌شود. با خدمات مشاوره سرآمدی و بکارگیری مدل های تعالی سازمانی ، شما […]