آذر ۳۰, ۱۳۹۳

جایزه ملی کیفیت ایران

مدل جایزه ملی کیفیت ایران ، ابتدا بر مبنای مدل تعالی EFQM  بنا نهاده شده و سپس به‌منظور اثربخشی بهتر در فرآیند جایزه  و تأکید ویژه ‌بر کیفیت محصول در سال ۱۳۸۶ مدل  بومی  جایزه ملی کیفیت متناسب با نیاز کشور تدوین شد
دی ۱۲, ۱۳۹۳

جایزه ملی تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی و جایزه ملّی بهره وری و تعالی سازمانی از سال 1382 توسط موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی راه اندازی شد  بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی توانسته اند با استقرار مدل، به چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان […]
دی ۱۹, ۱۳۹۳

جایزه تعالی پتروشیمی

جایزه تعالی پتروشیمی از سال 1388 با ماموریت توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمندسازی صنعت پتروشیمی در بخش‌های تولیدی ، خدماتی و مجری  راه‌اندازی شد  بسیاری از سازمان های مرتبط با صنایع پتروشیمی هر سال در فرآیند ارزیابی جایزه تعالی پتروشیمی شرکت می‌نمایند .
دی ۲۶, ۱۳۹۳

جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران ، با توجه به مصوبات یکصد و چهارمین جلسه شورایعالی استاندارد، درخصوص برگزاری جوایز کیفیت در دستگاه‌های اجرایی ، جلسه‌ای با حضور هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، […]