اسفند ۱, ۱۳۹۳

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ، جایزه تعالی است که برای تلاش‌­ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان‌­های ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان در نظر گرفته شده است. تجربه موفق در به‌کارگیری مدل­‌های تعالی درسازمان­‌های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش […]
اسفند ۸, ۱۳۹۳

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ، برای اولین بار توسط انجمن مدیریت پروژه ایران با حمایت گسترده  سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را اجرا نموده است اولین جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در آذرماه 1388 در پنجمین کنفرانس […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۲

جایزه کیفیت جهان اسلام

جایزه کیفیت جهان اسلام به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا بر اساس این مدل سرآمدی و با خودارزیابی خود اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به سرآمدی را مشخص نمایند.
آبان ۱۶, ۱۴۰۲

جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی

جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی PAMAWARD به سازمان‌های دارایی محور کمک می‌نماید تا بر اساس الگویی دارایی‌های فیزیکی خود را مدیریت نمایند.