اسفند ۱, ۱۳۹۳

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ، جایزه تعالی است که برای تلاش‌­ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان‌­های ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان در نظر گرفته شده است. تجربه موفق در به‌کارگیری مدل­‌های تعالی درسازمان­‌های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش […]
اسفند ۸, ۱۳۹۳

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ، برای اولین بار توسط انجمن مدیریت پروژه ایران با حمایت گسترده  سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را اجرا نموده است اولین جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در آذرماه 1388 در پنجمین کنفرانس […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۲

جایزه کیفیت جهان اسلام

جایزه کیفیت جهان اسلام به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا بر اساس این مدل سرآمدی و با خودارزیابی خود اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به سرآمدی را مشخص نمایند.