بهمن ۳, ۱۳۹۳

جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTINQA ، يك جايزه كشوری كه با استناد به مصوبه يكصد و چهارمين جلسه شورای عالي استاندارد، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پایه‌ریزی شده و بر اساس تصميمات شورای سياست‌گذاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات […]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۳

جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی

جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی با حمایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی بخش تعاونی، در راستای تعالی سازمانی تعاونی‌ها ، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون،  خانه تعاونگران از سال 1391 اقدام به ارزیابی تعاونی‌ها و اعطای جایزه […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۳

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو در آبان سال 1393 اجراء شده است و شرکت‌های حوزه صنعت خودرو در این فرآیند ارزیابی حاضر می‌شوند . جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران بر اساس مدل INQA جایزه ملی کیفیت ایران اجراء می‌شود .
بهمن ۲۴, ۱۳۹۳

جایزه تعالی منابع انسانی

جایزه تعالی منابع انسانی ، توسط انجمن منابع انسانی ایران در سال 1387 راه اندازی شده است سازمان های پیشرو هر ساله بر مبنای مدل تعالی منابع انسانی می‌توانند در فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی حضور یابند .