جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو در آبان سال 1393 اجراء شده است و شرکت‌های حوزه صنعت خودرو در این فرآیند ارزیابی حاضر می‌شوند .
جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران بر اساس مدل INQA جایزه ملی کیفیت ایران اجراء می‌شود .
طرح جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو (AINQA) ، از سال 90 در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت . در سال 91 کارگروه‌هایی جهت بررسی نحوه اجرای جایزه و تهیه راهنماهای تخصصی در حوزه‌های تامین ، تولید و خدمات فروش و پس از فروش با محوریت انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکیل گردید.

سند توافق نامه همکاری مشترک در برگزاری جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مدیریت کیفیت ایران بعنوان مجری منعقد گردید. و اولین دوره اعطای جایزه در روز اول آبان سال 1394 با ارج‌گذاری به اقدامات ، تلاش‌ها و دستاوردهای سازمان‌های تولیدی و خدماتی در حوزه خودرو ،‌ جهت دستیابی به کیفیت مناسب محصول/خدمت برگزار گردید .

سازمان‌های مرتبط با صنعت خودرو که متقاضی در فرآیند جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو می‌باشند باید پس از بررسی سطوح امتیازی جایزه و تصمیم‌گیری جهت شرکت در یکی از سطوح ( اهتمام ، اشتهار) اقدام به انتخاب یک یا چند محصول یا خدمت جهت حضور در فرآیند جایزه نمایند .

سپس فرآیند خودارزیابی تعالی را انجام داده  و اظهارنامه تعالی خود را بر مبنای مقررات جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو تهیه نمایند.

مهمترین اهداف جایزه

  • بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری در صنعت خودرو
  • ترویج فرهنگ خود ارزیابی در سازمان‌های  صنعت خودرو و شناخت نقاط قوت و فرصت‌های قابل بهبود
  • توسعه شبکه تعامل سازمان‌های صنعت خودرو و ایجاد امکان تبادل و اشاعه دستاوردهای موفق
  • شناسایی، انتخاب و تقدیر از سازمان‌های برتر در زنجیره ارزش صنعت خودرو
  • توسعه و نهادینه‌سازی نظام مدیریت کیفیت فراگیر ، همخوان با فرهنگ‌سازی‌های ایرانی با هدف اندازه‌گیری ، ارزیابی ، بهینه‌کاوی فرآیندها و فعالیت‌های حوزه صنعت خودرو و در نهایت هدایت در مسیر دستیابی به موفقیت پایدار سازمان‌ها
  • ایجاد یک زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت شرکت‌های فعال در زنجیره ارزش تولید محصول و ارائه خدمات صنایع خودرو
  • ترویج، توسعه و آموزش مفاهیم سرآمدی و کیفیت به فعالان صنعت خودرو در سازمان‌های ایرانی
  • افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت خودرو کشور در سطوح ملی و بین‌المللی

این مطلب توسط سایت جوایز ایران تهیه شده است .