جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی

جایزه مدیریت دارایی فیزیکی

جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی PAMAWARD به سازمان‌های دارایی محور کمک می‌نماید تا بر اساس الگویی دارایی‌های فیزیکی خود را مدیریت نمایند.

جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی

  • سازمان‌های پیشرو به سمت مدیریت دارایی‌های فیزیکی حرکت نموده و در این راه به موفقیت‌هایی نیز نائل شدند.
  • جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی، الگویی برای جهت‌دهی به اقدامات زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی است.
  • جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی PAMAWARD از سال 1394 با هدف فراهم سازی بستری برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مدیریت دارایی فیزیکی تشکیل شده و برای سازمان‌های دارایی محور توصیه می‌گردد.

دلایل بکارگیری جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

  • دستیابی به تعالی مدیریت دارایی
  • الگوبرداری از بهترین تجارب سازمان‎‌های ایرانی و خارجی
  • دریافت گزارش جامع تحلیلی از شرایط فعلی و توصیه‌های تخصصی