جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

جایزه ملی تعالی آموزش

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ، جایزه تعالی است که برای تلاش‌­ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان‌­های ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان در نظر گرفته شده است.

تجربه موفق در به‌کارگیری مدل­‌های تعالی درسازمان­‌های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی آشنا نموده و به دنبال آن جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی  راه اندازی شد.
کلیهسازمان‌­های متعهد به مفاهیم تعالی و علاقمند به مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانمی‌­توانند متقاضی حضور در جایزه تعالی آموزش باشند.

اهداف جایزه 

  • توسعه شبکه تعامل سازمان‌ها در حوزه آموزش و به بادل تجربیات و اشاعه تجارب موفق.
  • ترویج فرهنگ خودارزیابی در حوزه آموزش و شناخت نقاط قوت و زمینه‌هایی قابل بهبود
  • ارزیابی، انتخاب و تقدیر از سازمان‌های برتر در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
  • توسعه و نهادینه سازی یک رهیافت بومی با هدف اندازه‌گیری، ارزیابی و بهینه کاوی فرآیندها و فعالیت‌های حوزه آموزش
  • ایجاد  چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت آموزش سازمان‌های ایرانی.
  • آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی و کیفیت به مدیران و فعالین حوزه آموزش در سازمان‌های ایرانی.
  • ارتقاء جایگاه حوزه آموزش در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی های کلان اقتصادی و سازمانی.

مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی از 5 مفهوم بنیادین ، 9 معیار در سه بخش توانمندساز، فرآیندها و نتایج با 100 امتیاز تشکیل شده است، 400 امتیاز از 100 امتیاز به قسمت نتایج تخصیص داده شده است.
دومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در اسفند ماه 1393 برگزار شد.

این مطلب توسط سایت جوایز ایران تهیه شده است