جایزه تعالی پتروشیمی

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

جایزه تعالی پتروشیمی از سال 1388 با ماموریت توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمندسازی صنعت پتروشیمی در بخش‌های تولیدی ، خدماتی و مجری  راه‌اندازی شد  بسیاری از سازمان های مرتبط با صنایع پتروشیمی هر سال در فرآیند ارزیابی جایزه تعالی پتروشیمی شرکت می‌نمایند .

جایزه تعالی پتروشیمی

اهداف جایزه

•    شناسایی، معرفی و قدردانی از شرکت‌های برتر به منظور:
•    بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری
•    تشویق شرکت‌های مرتبط با صنایع پتروشیمی برای انجام عملیات خود‌ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود
•    ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات و دانش سازمان‌های موفق
•    توسعه فرهنگ تعالی
•    ارج نهادن به کارکنان سازمانهای متعالی و بهره‌ور
•    تقویت تعامل اثر بخش و سازنده
•    توسعه توانمندی‌های صنعت پتروشیمی در حوزه مدیریت پروژه‌ها

چارچوب اصلی جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ، مدل تعالی سازمانی EFQM و مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه CPM3  است مدل تعالی EFQM جهت سازمان‌های تولیدی و خدماتی و مدل CPM3 برای سازمان‌های مجری مورد استفاده قرار می گیرد .

فرايند جايزه تعالی صنعت پتروشیمی از سال 1388 ، طبق برنامه زمان‌بندی از سوي دبيرخانه جايزه تعالی پتروشیمی راه‌اندازی شده است و سازمان‌های متقاضی حضور در فرآیند جایزه تعالی صنعت پتروشیمی براساس الگوی تعالي سازمانی EFQM و مدل جامع مدیریت پروژه CPM3 اظهارنامه تعالی خود را تهيه و به دبيرخانه جايزه تعالی پتروشیمی ارسال نمایند . نتایج ارزیابی سازمان‌های متقاضی در جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی عموما در هفته دوم اسفند هر سال اعلام می‌شود .