فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

مشاور EFQM

مشاور EFQM به سازمان ها کمک می‌نماید تا بر اساس مدل تعالی سازمانی باتسهیلگری تیم مجرب و متخصص مشاوره مدیریت در مسیر سرآمدی گام بردارند. اکثر جوایز تعالی سازمانی در ایران بر اساس مدل تعالی EFQM طراحی شده است. مشاور EFQM با تسهیلگری در فرآیند […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۵

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی ، بر اساس دستورالعمل راهنما دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی توسط تیم مجرب مشاوره EFQM ، مهندس پیام خرازیان به صورت حضوری یا مجازی انجام می‌گردد .با اخذ خدمات مشاور تدوین اظهارنامه تعالی شما می‌توانید ، تصویری از عملکرد سازمان خود […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

مشاوره تعالی سازمانی

مشاوره تعالی سازمانی و تسهیلگری مدل های تعالی سازمانی توسط تیم با تجربه ارائه می شود خدمات مشاوره بر مبنای مدل های تعالی درخواستی سازمان ها یا الگوی جوایز تعالی مختلف ارائه می‌شود. با خدمات مشاوره سرآمدی و بکارگیری مدل های تعالی سازمانی ، شما […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۶

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی توسط تسهیلگر با تجربه ، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان شما را بر اساس مدل تعالی سازمانی مورد نظر تعیین می‌نماید مشاوره خود ارزیابی با یکی از یکی از روش‌های خودارزیابی شامل پرسشنامه ، کارگاهی ، پروفورما ، شبیه‌سازی جایز […]