مزايا خودارزيابی تعالی

مزایای خودارزیابی تعالی

سازمان‌های می‌توانند با  اجرای خودارزیابی تعالی (انتخاب روش‌های خودارزیابی) توسط تیم تعالی مشخص‌شده در درون سازمان، از مزایای خودارزیابی تعالی بهره‌مند شوند در فرآیندخودارزیابی EFQM ، سازمان تصویر واقعی خود را ارزیابی نموده و نقاط قوت و فرصت‌های بهبود را تعیین می‌نمایند.
در این مطلب مزایا خودارزیابی تعالی با استفاده از مدل تعالی EFQM تشریح می‌شود.

مهم‌ترین مزایا خودارزیابی تعالی

 • تعیین و شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان توسط افراد آموزش‌دیده.
 •  ایجاد یک رویکرد ساخت‌یافته و مبتنی بر واقعیت سازمانی تا سازمان توسط آن به‌درستی خود را شناخته و ارزیابی نماید
 • ایجاد زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت و انجام بهبودها در سازمان.
 • آموزش مفاهیم تعالی به کارکنان و مدیران.
 • مشارکت و دخیل نمودن کارکنان را در تمامی سطوح و کلیه واحدها و فرآیندها.
 • ارزیابی کلان و جزئی سازمان به شیوه ای هماهنگ و ساخت‌یافته.
 • شناسایی و اشاعه تجربیات مفید در سازمان.
 • مقایسه سازمان با سایز سازمان‌ها (الگوبرداری)
 • هماهنگ و یکپارچه نمودن اقدامات خودجوش برای بهبود عملیات روزمره سازمان.
 • بهبود در توسعه استراتژی و برنامه کلان کسب‌وکار.
 • جاری سازی روحیه قدردانی از  پیشرفت‌های مناسب در بهبود سازمان و نتایج برجسته عملکردی.

فرآیند خودارزیابی تعالی ، یک رویکرد ساخت‌یافته است ،سازمان‌هایی که  خودارزیابی را برای شناخت سازمان خود و تعیین فرصت‌های بهبود انتخاب می‌نمایند فقط می‌توانند از مزایای خودارزیابی تعالی بهره مند شوند

خودارزیابی تعالی باید به‌صورت دوره ای حداقل سالانه با یکی از روش‌های خودارزیابی تعالی ، اجراء شود. عموماً سازمان در سال اول خودارزیابی از روش خودارزیابی پرسشنامه کارگاهی استفاده می‌نمایند.

این مطلب توسط جوایز تعالی ایران گردآوری شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام سايت جوايز تعالی ايران و آدرس سایت www.iranawards.ir بلامانع می‌باشد.