جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری توسط انجمن مدیریت فناوری ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات راه‌اندازی شده است در این جایزه سازمان‌ها در 4 سطح مورد ارزیابی قرارگرفته به آن‌ها جوایزی اعطاء می‌شود.
جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری باهدف ارائه یک مدل بلوغ برای ارتقاء قابلیت‌های فناوری و نوآوری در سازمان‌ها طراحی شده است تاسازمان ها بتوانند با شناخت چالش‌های خود در هر مرحله، گام‌هایی به‌سوی رقابت‌پذیری پایدار بردارند.

جایزه مدیریت فناوری و نوآوری در 4 سطح از بلوغ شامل نشان تعهد، نشان توانمندی، نشان شایستگی و نشان رقابت‌پذیری ارائه می‌شود.
سازمان‌های متقاضی جهت حضور در فرآبند جایزه ملی فناوری و نوآوری اطلاعات باید صلاحدید خود را از طریق موارد ذیل به‌صورت مستمر پیگیری و اجرا نمایند:

–           یادگیری بنگاهی حاصل از ارزیابی‌ها و بازخوردهای ارائه شده
–          برنامه‌ریزی بهبود عملکرد بنگاه در حوزه فناوری و نوآوری
–            اجرای پروژه‌های بهبود اولویت‌بندی شده

سازمان‌های متقاضی، تصویری ازفعالیت های خود را بر اساس مدل جایزه در قالب اظهارنامه به دبیرخانه جایزه ارائه می‌نمایند سپس ارزیابان در محل سازمان ارزیابی را انجام می‌دهند.
دبیرخانه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، سازمان‌های متقاضی را هرسال ارزیابی نموده وسطح سازمان‌ها در مراسم کنفرانس بین الملی مدیریت فناوری و نوآوری به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.

سازمان‌ها پس از حضور در هر دوره جایزه، با توجه به صلاحدید خود موارد ذیل را به‌صورت مستمر پیگیری و اجرا نمایند:
یادگیری بنگاهی حاصل از ارزیابی‌ها و بازخوردهای ارائه شده
برنامه‌ریزی بهبود عملکرد بنگاه در حوزه فناوری و نوآوری
اجرای پروژه‌های بهبود اولویت‌بندی شده

در سال ۱۳۹۲؛ ۷۲ شرکت از بخش‌های مختلف کشور در جایزه شرکت نمودند که ۱۴ شرکت نشان شایستگی یک ستاره دریافت نمودند
سومین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در ۷ اسفند ۱۳۹۳ برگزار شد.

این مطلب توسط سایت جوایز ایران گردآوری‌شده است.