اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

نظامنامه تعالی سازمانی

نظامنامه تعالی سازمانی فرآیند خودارزیابی تعالی را به صورت سیستمایتک در سازمان تشریح می‌نماید در این مطلب اهمیت تدوین نظامنامه تعالی توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است.