بهمن ۱۰, ۱۳۹۳
جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی

جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی

جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی با حمایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی بخش تعاونی، در راستای تعالی سازمانی تعاونی‌ها ، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون،  خانه تعاونگران از سال 1391 اقدام به ارزیابی تعاونی‌ها و اعطای جایزه […]
بهمن ۳, ۱۳۹۳
جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTINQA ، يك جايزه كشوری كه با استناد به مصوبه يكصد و چهارمين جلسه شورای عالي استاندارد، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پایه‌ریزی شده و بر اساس تصميمات شورای سياست‌گذاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات […]
دی ۲۶, ۱۳۹۳
جایزه ملی کیفیت غذا دارو

جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران ، با توجه به مصوبات یکصد و چهارمین جلسه شورایعالی استاندارد، درخصوص برگزاری جوایز کیفیت در دستگاه‌های اجرایی ، جلسه‌ای با حضور هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، […]
دی ۱۹, ۱۳۹۳
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

جایزه تعالی پتروشیمی

جایزه تعالی پتروشیمی از سال 1388 با ماموریت توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمندسازی صنعت پتروشیمی در بخش‌های تولیدی ، خدماتی و مجری  راه‌اندازی شد  بسیاری از سازمان های مرتبط با صنایع پتروشیمی هر سال در فرآیند ارزیابی جایزه تعالی پتروشیمی شرکت می‌نمایند .