اسفند ۸, ۱۳۹۳

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ، برای اولین بار توسط انجمن مدیریت پروژه ایران با حمایت گسترده  سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را اجرا نموده است اولین جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در آذرماه 1388 در پنجمین کنفرانس […]
اسفند ۱, ۱۳۹۳
جایزه ملی تعالی آموزش

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ، جایزه تعالی است که برای تلاش‌­ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان‌­های ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان در نظر گرفته شده است. تجربه موفق در به‌کارگیری مدل­‌های تعالی درسازمان­‌های ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۳
جایزه تعالی منابع انسانی

جایزه تعالی منابع انسانی

جایزه تعالی منابع انسانی ، توسط انجمن منابع انسانی ایران در سال 1387 راه اندازی شده است سازمان های پیشرو هر ساله بر مبنای مدل تعالی منابع انسانی می‌توانند در فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی حضور یابند .
بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو در آبان سال 1393 اجراء شده است و شرکت‌های حوزه صنعت خودرو در این فرآیند ارزیابی حاضر می‌شوند . جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران بر اساس مدل INQA جایزه ملی کیفیت ایران اجراء می‌شود .