فروردین ۲۰, ۱۳۹۵
مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی ، بر اساس دستورالعمل راهنما دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی توسط تیم مجرب مشاوره EFQM ، مهندس پیام خرازیان به صورت حضوری یا مجازی انجام می‌گردد .با اخذ خدمات مشاور تدوین اظهارنامه تعالی شما می‌توانید ، تصویری از عملکرد سازمان خود […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵
مشاوره EFQM

مشاور EFQM

مشاور EFQM به سازمان ها کمک می‌نماید تا بر اساس مدل تعالی سازمانی باتسهیلگری تیم مجرب و متخصص مشاوره مدیریت در مسیر سرآمدی گام بردارند. اکثر جوایز تعالی سازمانی در ایران بر اساس مدل تعالی EFQM طراحی شده است. مشاور EFQM با تسهیلگری در فرآیند […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۴
مزایای خودارزیابی تعالی

مزايا خودارزيابی تعالی

سازمان‌های می‌توانند با  اجرای خودارزیابی تعالی (انتخاب روش‌های خودارزیابی) توسط تیم تعالی مشخص‌شده در درون سازمان، از مزایای خودارزیابی تعالی بهره‌مند شوند در فرآیندخودارزیابی EFQM ، سازمان تصویر واقعی خود را ارزیابی نموده و نقاط قوت و فرصت‌های بهبود را تعیین می‌نمایند.
فروردین ۱۴, ۱۳۹۴

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری توسط انجمن مدیریت فناوری ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات راه‌اندازی شده است در این جایزه سازمان‌ها در 4 سطح مورد ارزیابی قرارگرفته به آن‌ها جوایزی اعطاء می‌شود.